خیآلـِـــــ♰ـکهـنــہ


خیآلـِـــــ♰ـکهـنــہ

ازین شعله بودن چه حاصل؟ که هر روز فرو می‌رود شمع در خود


اولین بار ِ هر چیز


              بهـتـرین است


                           عشق اما همیشه...اینجا ادرس خونه قدیمی منه خیلی دوستش دارم/.|دوشنبه یازدهم آذر 1392| 20:53|خیآلـِـ♰ـکهـنـہ|

MiSs-A